Voices of the participants

We are pleased to be able to reproduce some of the participants' voices on the project here.

The feedback and encouragement of the participants at Treffpunkt ostZONE. Remembering and Shaping was great. The diversity of voices in the project is also evident in the feedback. Time and again, it becomes apparent how biographical work with and through art strengthens social cohesion in Dresden.

We are pleased to be able to reproduce some of the participants’ voices on the project here.

Rita Ohngemach

I was lucky enough to spend the same number of years, 30 years, in my homeland in Kazakhstan and in my historical homeland, in Germany.

My interest in the GDR has existed since my childhood, because I am of German nationality. And because I learned German at school and at college.

When Elena Pagel invited me to the art project, I met people from all over planet Earth. I especially enjoyed the open doors in the many studios of talented female artists from Dresden. In their studios and workshops, they told us about their creative lives and working styles.

Dr. Verena Böll had a very interesting discussion with us and I invited many of my Russian-speaking friends. We discussed different topic of the GDR and shared nice memories. I have been to the GDR twice and I will never forget the atmosphere. And I also watched extra many movies about the GDR. In the project we remembered performances of Puhdys and We from the GDR. My older brother was a journalist. He worked as a tour guide in the GDR. I also went on many bus trips with him.

I and my friends who attended the events are dreaming of new projects.

Mahsa Alizadeh

Cao The Hung

Xin chào các bạn.

Với sự cộng tác với Dr. Verena Böll Dự án trưởng mang tên Gặp gỡ nơi khu phố quận phía Đông.Là diễn đàn thảo luận,đối thoại với những cựu công nhân thời CHDCĐức theo hiệp định  hai nhà nước DDR và Viet nam. Tôi rất vui mong muốn được tham dự và chia sẻ những năm tháng cuôc sống trước kia mà người dân Đức hôm nay hầu như lãng quên hoặc chưa hiểu hết được.

Hôm 01.10.2021 chúng tôi đã tham gia cuộc thảo luận tại địa điểm Stehlener Str. 10, 01069 Dresden với nghệ sỹ Xenia Gorodnia chủ đề cắt may thời DDR và hôm nay. Cuộc hội thảo cũng có thêm hai nữ công nhân may mặc thời Đông đức và qua câu chuyện chúng tôi cũng mô tả lại làm ngoài giờ như cắt may quần áo bò..cho người dân như Levi‘s, Wrangler, Montana..

Ngoài ra được xem nghệ thuật cắt may sáng tạo nghệ thuật của nữ nghệ sỹ với chiếc máy khâu cũ Veritat mà chúng tôi rất ưa chuộng trước kia.

Buổi chiều chúng tôi dạo thăm khu phố mang nhiều dấu ấn trước kia và hai văn phòng của người Việt nam chuyển đến sau bức tường đổ đó là VP Hội người Viêt nam Dresden và VP tâm linh Phật tử . Qua tiếp xũc gặp gỡ mới thấy hình thành một cuộc sống hoà nhập của cộng đông nhập cư đã và đang ổn định và tất nhiên Nghệ sỹ Xenia đã ký hoạ sáng tạo về ấn tượng sau cuộc thăm quan đó.

Hôm 02.10.21 và hôm 09.10.21 tai Dia diem Oskarstr 1, ß1219 Dresden. chúng tôi có dịp gặp gỡ và hội thảo cùng hai nghệ sỹ Kracht và Xenia về Nghệ thuật lịch sử liên quan đến khoảnh khắc thời Đông đức đã ảnh hưởng sâu sắc den chung toi.Cuộc trao đổi được mô tả với cái nhìn quá khứ và hiện tại của nhiều thế hệ và văn hoá khác rất bổ ích và cởi mờ.

Đặc biệt hôm 23.10.21 tại Phòng thư viện Kulturpalast Schloßstr. 2, 01067 Dresden chúng tôi đã tham gia phát biểu cảm tưởng và chia sẻ về đời sống truoc kia cũng như về chính trị sau bức tường đổ…các câu hỏi của người dân đều được chúng tôi trả lời cặn kẽ và cởi mở. Cuộc sống hoà nhập tốt hôm nay là quá trình mấy chục năm trải nhiệm và những kinh nghệm như những trang nhật ký và lịch sử đông đức là một phần lịch sử của Tây đức hôm nay nên mỗi chúng ta không thể quên đặc biệt là thế hệ trẻ. Với chúng tôi cũng là câu chuyện lịch sử cuộc nhập cư gắn liền với lao động hợp tác trước kía và góp phần vào cuộc sống đa văn hoá săc tộc ngày nay của nước Đức.

Trân trọng cám ơn bà Verena và dự án.

Hello friends,

in collaboration with Dr. Verena Boll, we participated in the project Treffpunkt ostZONE, a forum for discussion and dialogue, as former workers of the two-state agreement GDR and Vietnam. I am very happy to participate and share the years of life that the German people today have largely forgotten or have not fully understood.

On October 1, 2021, at Strehlener Str. 10, 01069 Dresden, we discussed the topic “GDR tailoring and today” with the artist Xenia Gorodnia. We also brought two other former Vietnamese textile workers in East Germany to the event and together we told our story. How we could fulfill wishes by working overtime cutting jeans like Levis, Wrangler, Montana. And we could see the art, the creative art with the old Veritas sewing machine that we loved before, when the artist painted a picture with it. In the afternoon we toured the neighborhood and the old buildings. We were able to visit two Vietnamese offices in one of the buildings: the Dresden Association of Vietnamese and the Tam Linh Buddhist Spiritual Association. Through the meeting, the inclusive life of the immigrant community was seen and the artist Xenia recorded the impressions of our meeting and visits.

On October 2 and October 9, 2021 we met at Oskarstr. 1, 01219 Dresden. We had the opportunity to discuss with the artists Janina Kracht and Xenia Gorodnia about the history of art in relation to the GDR. This exchange about the past and present with participants from other cultures and generations was very rewarding and effective.

Especially on October 23 at the Kulturpalast, Schlossstr 2, 01067 Dresden, in the hall of the library, we could openly express our feelings and talk about life and politics behind the wall and after the fall of the wall. We were able to answer the questions of the audience in detail and openly.

Our present, well-integrated life is a process of decades of experience. These experiences can become part of the history of West Germany through East German diaries and memories. So that each of us, especially the younger generation, will not forget.

For us, the historical story of immigration is linked to labor. Cooperation at work contributed decisively to the multicultural life of today’s Germany.

Many thanks to Ms. Verena and the project.

Hung Cao The, November 2021

Wolfgang Scheder – Meine erste Maske

In my life, I didn’t need two faces. That changed one day in September 2021. At the biography art workshop, I just wanted to watch the people present create, until I was encouraged by Ms. Wagner to make something out of paper. I gladly took up her idea of creating a mask. After she wrapped me, actually my head, I began to further shape the material. That’s just the way I am.

Bui Truong Binh


Das Projekt Treffpunkt ostZONE. Erinnern und gestalten wird gefördert durch das House of Resources Dresden +. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes im Rahmen des Landesprogrammes Integrative Maßnahmen.