Podium discussion in Altstadt

Podium discussion in Altstadt

date
23. October 2021
11:00 - 13:00
In Kalender eintragen
location
Zentralbibliothek im Kulturpalast
Schloßstraße 2, 01067 Dresden, Germany
info
Panel discussion
Participation is free of charge.
Registration required under zentralbibliothek@bibo-dresden.de
info
Panel discussion
Participation is free of charge.
Registration required under zentralbibliothek@bibo-dresden.de

At Treffpunkt ostZONE we ask and remember together. In the exchange – between generations and cultures about past and present – every life journey is taken seriously.

PODIUM DISCUSSION: Immigration in the GDR – a conversation with former contract workers from Vietnam

with Hung caoThe (former contract worker), Huong nguyen Thi (former contract worker), Bui Truong Binh (Chairman – Verein der Vietnamesen in Dresden e.V.) and Martín Iglesias Taboada (Project volunteer “Dresdner Migrationsgeschichten – Ausländerrat Dresden e.V.).

Moderation: Marcus Oertel
Live visualization, documentation: Anja Maria Eisen

Talk to former contract workers and their families and tell them about your experiences. What was life like in Dresden and the surrounding area in the 1980s, at the time of reunification and today? What have you always wanted to tell? What is important to remember?

Martín Iglesias Taboada will present “Dresdner Migrationsgeschichten: Dialog zu Fuß”: City Tours and Digital Formats from the Perspective of People with Flight and Migration Histories, including those of Former Contract Workers.

You are cordially invited to a round of talks at eye level, in which everyone can have their say! Our contemporary witnesses will provide further impulses.

Registration required under zentralbibliothek@bibo-dresden.de

The event takes place in cooperation with Städtische Bibliotheken Dresden and Verein der Vietnamesen in Dresden e.V.


Tiếng Việt:

PODIUMSGESPRÄCH  
cùng với các nữ nghệ sỹ

Lch s nhp cư ti Cng hòa dân ch Đức- Đối thoi vi nhng cu công nhân theo hip định chính ph t Vit Nam

Cùng với Hung Cao The (cựu công nhân hiệp định CP), Huong Nguyễn thị (cựu nữ công nhân hiệp định CP), Bui Truong Binh (Chủ tịch Hội người Việt Dresden e.V.) và Martín Iglesias Taboada („Dresden- Migrationsgeschichten“-Ausländerrat Dresden e.V.)

Moderation: Marcus Oertel
Live visualization, documentation: Anja Maria Eisen

Mời các bạn hãy đến cùng chuyện trò trao đổi với những cựu công nhân hiệp định CP và gia đình của họ và cùng kể cho nhau nghe những trải nghiệm của bản thân thời kỳ đó. Cuộc sống thời kỳ đó ở Dresden và các vùng lân cận vào những năm tháng của thập niên 80 đó như thế nào, thời kỳ chuyển đổi hệ thống chính trị và ngày nay ra sao? Những câu chuyện gì mà bạn đã từng muốn kể lại cho mọi người) Điều gì là quan trọng mà chúng ta ta phải ghi nhớ?

Martín Iglesias Taboada sẽ giới thiệu dự án „Dresdner Migrationsgeschichte: Dialog zu Fuß“ (Những câu chuyện nhập cư của người Dresden: Đối thoại khi đi bộ): Hướng dẫn tham quan thành phố và các hình thức triển lãm kỹ thuật số từ góc nhìn của người có lịch sử tỵ nạn và nhập cư, trong đó có lịch sử của những cựu công nhân theo hiệp định chính phủ từ các nước.

Mời các bạn hãy tham gia diễn đàn trên phương diện bình đẳng và mỗi người đều có quyền tham gia phát biểu. Những nhân chứng lịch sử sẽ đưa đến cho chúng ta thêm nhiều động lực thúc đẩy mới.


The project Treffpunkt ostZONE. Remember and Shape is funded by the House of Resources Dresden +. This measure is co-financed with tax funds on the basis of the budget passed by the Saxon state parliament within the framework of the state program Integrative Measures

Informiere Deine Freunde